erfrecht klein kind , achternaam moeder


3 mei 2014

Vraag nummer: 38235

Mijn opa is ongeveer 7 jaar geleden overleden. Toevallig hoorde ik vandaag van mijn nicht dat zij en haar broer en zus een document moest ondertekenen waarin stond, dat zij afstand zou doen van de erfenis en dat de erfenis naar mijn oom en tante zou gaan. Ik heb geen document hoeven te tekenen. sinds overlijden van mijn vader , heb ik de achternaam van mijn moeder. Ik had begrepen dat de erfenis van mijn opa tussen al zijn kinderen en kleinkinderen verdeeld zou worden. Nu ben ik benieuwd of ik recht heb op de erfenis van mijn opa met de achternaam van mijn moeder.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik niet zo beoordelen, want het antwoord is mede afhankelijk of er sprake was van een testament en zo ja wat daar in stond. Indien betreffende nicht bericht heeft gekregen van een notaris, is het lijkt mij goed om eens contact op te nemen met betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn