kindsdeel uitbetalen


6 oktober 2009

Vraag nummer: 13053  (oude nummer: 13994)

Ik ben enig erfgenaam. Mijn moeder heeft bij testament laten vastleggen dat overige kinderen een legitieme portie krijgen. Moet ik nu het kindsdeel van mijn 20 jaar geleden overleden vader (had testament op langstlevende) ook aan hen uitbetalen of komt dat te vervallen door de onterving van mijn moeder. Moeten zij dat zelf opeisen of ben ik verplicht het uit te betalen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Via het langstlevende testament kan een vordering zijn ontstaan op de langstlevende, opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. De erfgenamen/erfgenaam van de langstlevende moet dan die vordering voldoen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.