Wat erven wij?


5 april 2008

Vraag nummer: 11673  (oude nummer: 10573)

Mijn moeder is vorig jaar overleden. Kort voor haar overlijden heeft ze het samenlevingscontract met mijn (stief)vader bij de notaris ontbonden. Boedelscheiding heeft plaatsgevonden, overbedeling is aan mijn (stief) vader uitgekeerd en moeder is de woning en inboedel (m.u.v. 7 in bruikleen gegeven stukken) toegescheiden. Na haar overlijden is gebleken dat mijn (stief)vader als enig erfgenaam door haar testament (in 1984 opgesteld) is benoemd. Niet in de hoedanigheid van partner, maar alleen bij naam genoemd. Hij staat dus alleen als erfgenaam in betrekking tot haar, niet meer als partner.
Wat is de positie van haar 2 natuurlijke kinderen? Erven wij (de 2 natuurlijke kinderen) een kindsdeel of moeten wij de legitieme portie inroepen? Is wat het ook is dat wij erven pas na zijn overlijden opeisbaar? Mijn (stief)vader is onder curatele gesteld, zijn curator is een van zijn 4 natuurlijke zonen. Wij (de natuurlijke kinderen van mijn moeder) zijn, voor zover bekend, niet in zijn testament benoemd.

Hartelijk dank voor uw te nemen moeite en tijd.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Lastige kwestie. Op zich is het testament duidelijk wat u vertelt. Dan kom je aan uitleg niet toe. Dat zou betekenen dat u niet bent aangewezen als erfgenaam en dus een beroep zou moeten doen op uw legitieme aanspraak.

Ga met de documenten die u hebt langs een notaris in de buurt en laat u uitgebreid informeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.