Maximale rente


1 oktober 2014

Vraag nummer: 40090

Als in een testament staat dat het rentepercentage vrij te kiezen is.

Waarom zou men dan bv niet heel erg hoog enkelvoudig kiezen bv 50% zodat de vordering binnen een paar jaar groter is dan de totale erfenis zodat er bij tweede overlijden geen erf belasting hoeft te worden betaald?

Of kan een enkelvoudig rente nooit een hogere vordering geen dan omgerekend 6% samengesteld?

Antwoord:

Geachte heer,

De hoogte van de rente over een overbedelingsvordering is met name een fiscale 'tool' mede ingegeven door de samenstelling van de nalatenschap (hoeveel liquiditeiten er zijn enz) en dient in die zin ook bezien te worden in relatie tot de verzorgingsbehoefte van de langstlevende én dus ook beide nalatenschappen. Zowel de nalatenschap waarbij de vorderingen zijn ontstaan, als die waarbij de vordering opeisbaar wordt. In het algemeen valt een advise over de keuze voor een bepaalde rente buiten het bestek van deze rubriek.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.