Erfrecht aangetrouwde en stiefkinderen


13 november 2015

Vraag nummer: 44218

Mijn vader is al 28 jaar geleden overleden. Mijn moeder leeft nog en zij had 7 kinderen maar 1, mijn zus, is overleden dus zij heeft er nu nog 6. Mijn overleden zus is destijds in gemeenschap van goederen getrouwd met een man die al 3 kinderen had. Zelf heeft mijn overleden zus geen kinderen gekregen. Wij vragen ons af dat als mijn moeder komt te overlijden (zij heeft geen testament laten opmaken) of de partner van mijn overleden zus recht heeft op een kindsdeel. Daarnaast vragen wij ons af of de kinderen van deze partner (de stiefkinderen van mijn zus) recht hebben op een deel van de erfenis. Kunt u ons daar over informeren? Bij voorbaat dank!

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het erfdeel in verband met het overlijden van vader is mogelijk (in het testament kan anders zijn bepaald) in de gemeenschap van goederen gevallen en in die zin voor de helft aan de man van uw zuster ten goede gekomen. Door haar overlijden zal dat erfdeel (de andere helft) mogelijk ook weer geheel aan haar man zijn toegekomen krachtens erfrecht. Na zijn overlijden, kan dat dan weer aan zijn kinderen ten goede komen.

Tenzij uw moeder anders in haar testament heeft bepaald, zal het erfdeel in het overlijden van uw moeder niet aan de man van uw overleden zuster ten goede komen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.