erfdeel bij 2e huwelijk


6 februari 2007

Vraag nummer: 10856  (oude nummer: 8814)

Mijn moeder is in 1999 overleden. Mijn ouders
hadden een testament
op langstlevende. Dus
ons erfdeel is destijds
niet uitbetaald. Nu gaat
mijn vader zijn huis verkopen en gaat
met zijn huidige vriendin
trouwen op huwelijkse
voorwaarden en bij haar
wonen.
Vraag: Kunnen wij als kinderen nu ons erfdeel
"opeisen" t..t.v het overlijden van mijn moeder nu hij gaat trouwen?
Zo ja wanneer en waar
moeten wij dit doen?
Wanneer in de toekomst
mijn vader komt te overlijden wordt dan ons
erfdeel m.b.t. zijn overlijden aan ons uitgekeerd of is dit wanneer zijn 2e vrouw komt te overlijden? En
deelt zijn 2e vrouw ook mee in het erfdeel (zijn vermogen/bezittingen) als hij komt te overlijden als ze
op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd.
Alvast bedankt voor je antwoord.
Groeten.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

het antwoord op uw vraag is te vinden in het testament van uw moeder. Daarin staat wanneer de vorderingen (met evt. rente) opeisbaar zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.