kindsdeel en erfbelasting


3 april 2012

Vraag nummer: 28031

Goedenavond,
Mijn vader is vorig jaar overleden. Mijn moeder leeft nog en er zijn 2 kinderen (mijn broer en ik). Mijn vader had een testament waarin opgenomen is dat mijn moeder de enige erfgenaam is. Nu begrijp ik na veel speurwerk dat mijn broer en ik recht hebben op 1/6 kindsdeel wat pas opeisbaar is na het overlijden van mijn moeder. Mijn moeder is pas 71 jaar en erg gezond dus zal ze gelukkig nog vele jaren in ons midden zijn. Er wordt ons nu aangeraden om aanspraak te maken op dit kindsdeel wat voorkomt dat mijn broer en ik veel successie rechten moeten betalen. Mijn moeder wil dat nl. ook niet. Als we uitgaan van een vermogen van 500.000 euro wat is dan het kindsdeel, wat kunnen we doen met de 6% rente en wat moet mijn moeder betalen aan de belastingdienst als wij ons kindsdeel opeisen en wanneer moet zij de belastingdienst hiervan op de hoogste stellen. Moet dit direct meegenomen worden in de aangifte erfbelasting of kan dit ook nog op een ander moment. De 10% die mijn moeder zou moeten betalen zou best hoog kunnen zijn. Zijn er ook nog andere oplossingen? Het kan nl. ook zo zijn dat zij haar kapitaal gedurende haar leven totaal zou kunnen opmaken of verlagen waardoor het kindsdeel opeisen nu veel geld kost en straks weinig oplevert. Kan ze misschien niet beter schenken? Ze heeft haar woning vrij en een kleine hypotheek waar ze de hogere kosten zoals OZB uit kan betalen. Ze heeft nl. alleen AOW en voor de wat grotere uitgaven heeft ze deze kleine hypotheek. Een zogenaamde stenen opeet hypotheek. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij een helder antwoord zou kunnen geven. Vriendelijk bedankt.

Anoniem

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Door aanspraak te maken op uw legitieme deel (bij 2 kinderen en 1 langstlevende echtgenoot is dat 1/2 x 1/3)ontstaat er een vordering in contanten. Indien deze niet opeisbaar is volgens het testament, zal die pas opeisbaar zijn bij overlijden en het saldo van de nalatenaschap van de langstlevende drukken.
Moeilijk is in het algemeen aan te geven wat gunstiger is omdat beide nalatenschap in beginsel daarbij betrokken moeten worden. Ik raad u aan dat te overleggen met uw notaris of met de notaris die het testament heeft gemaakt. Over het algemeen zijn namelijk vandaag de dag goede redenen om de langstlevende als enig erfgenaam te benoemen, met name indien er weinig liquiditeiten zijn om de erfbelasting over de kindsdelen voor te schieten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.