Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kindsdeel opeisen?

25 juni 2017

Vraag nummer: 51095

Mijn vader was getrouwd met mijn stiefmoeder nu is mijn vader vorig jaar overleden nu is mijn stiefmoeder getrouwd kan ik nu mijn erfdeel opeisen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien sprake was van de wettelijke verdeling of een testament van uw vader met gelijk systeem, dan is de langstlevende enig eigenaar geworden en hebben kinderen een zeer beperkt opeisbare vordering op haar gekregen. Mogelijk kunt u wel aanspraak maken op de zogenoemde wilsrechten. Vraagt u dat eens na bij uw notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder