erfenis opeisbaar na lange tijd?


23 januari 2008

Vraag nummer: 11489  (oude nummer: 10164)

mijn vader is onlangs overleden. 55 jaar geleden is zijn eerste vrouw overleden. Nu eisen zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk dat ze nog een erfdeel van hun eerste moeder krijgen met 55 jaar rente .Er was in die tijd geen testament gemaakt.hebben zij daar recht op?

Antwoord:

Geachte heer,

Destijds geen testament betekende dat de langstlevende ouder tezamen met de kinderen de erfgenamen waren en daarmee samen de eigenaren. Er is dus geen sprake van een vordering en rente maar (veel uitgebreider) sprake van mede-eigendom!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.