kinderen erfgenaam, of enkel recht op kindsdeel


21 juni 2021

Vraag nummer: 63191

Met de vader van mijn kinderen had ik een samenlevingscontract en in 1990 een wederzijds testament al voor hun geboorte, waarbij wij 1)alle eerdere beschikkingen herriepen, en 2) elkaar als enig erfgenaam aanwezen, en 3) indien ik (of hij) overleed zonder afstammelingen achter te laten, na genoemde partner mocht komen te overlijden, danwel tegelijk met haar mocht komen te overlijden daaronder begrepen, de gevallen die de Wet daaronder medeversmaat, benoem tot erfgenaam van mijn nalatenschap....
Nu is hij overleden, na te zijn getrouwd met een vrouw, welke onze kinderen geen enkele informatie geeft.
Zijn onze kinderen erfgenaam, of hebben zij enkel recht op en kindsdeel? Immers, hij is niet overleden zonder afstammelingen, en niet na mij?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hat is lastig te beantwoorden, want wellicht heeft mijnheer een nieuw testament gemaakt. U kunt dat nagaan in het centraal testamenten register. Indien er een (nieuw) testament is gemaakt staat er ook bij bij welke notaris. Uw kinderen kunnen dan weer contact opnemen met betreffende notaris. Dan kan worden vastgesteld wat de situatie is en welke rechten uw kinderen hebben.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE