kindsdeel opeisen


17 februari 2014

Vraag nummer: 37388

mijn ouders zijn al 25 jaar gescheiden.
5 jaar geleden is mijn vader overleden, hij heeft alles via een testament nagelaten aan zijn huidige partner en heeft mij en mij zus onterft. Kan ik na 5 jaar alsnog mijn kindsdeel opeisen ?

Antwoord:

Geachte heer,

De wet geeft aan dat de mogelijkheid om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt uiterlijk 5 jaar na het overlijden van de erflater indien binnen die termijn geen verklaring is afgelegd dat betreffende person zijn legitieme portie wenst te ontvangen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.