Aansprakelijkheid voor vader's schulden door kindsdeel erfenis moeder?


14 oktober 2016

Vraag nummer: 47757

Mijn moeder is in 2000 overleden toen ik nog minderjarig was. Mijn vader heeft toen de erfenis aanvaard en zo ben ik het kindsdeel van mijn ouderlijk huis geerfd.

Een aantal jaar later (2003), nadat ik meerderjarig ben geworden, heeft mijn vader gevraagd om volledig financiele zeggenschap over het huis, waarbij ik een document getekend heb om dit mogelijk te maken.

Recent is hij gestorven en uit zijn administratie blijkt dat hij veel leningen op het huis heeft genomen.

Mijn vraag is of ik aansprakelijk gehouden kan worden voor de schulden die mijn vader op de hypotheek heeft gemaakt vanwege het vererfde kindsdeel van mijn moeder, en de financiele zeggenschap die ik heb ondertekend waardoor het mogelijk werd voor hem om schulden op de hypotheek te maken.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een erfgenaam is gerechtigd tot de activa maar ook aansprakelijk voor de passiva van de nalatenschap. Het is dus voor u zaak om de nalatenschap van uw vader niet 'zomaar' zuiver te aanvaarden en eerste goed onderzoek te doen en u te laten informeren. Beneficiaire aanvaarding is dan wellicht aan te bevelen, maar laat u zich gewoon goed adviseren door uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.