Kunnen wij de vordering kindsdeel uit eerdere relatie opeisen?


13 december 2017

Vraag nummer: 53083

Ongeveer 10 geleden is mijn moeder overleden. Zij had geen testament. Na haar overlijden hebben wij, mijn broers en zussen, hun kindsdeel als vordering op onze vader toegewezen gekregen. Deze heeft na het overlijden van mijn moeder een nieuwe relatie gekregen en is onlangs overleden. Hij had wel een testament, nl. een zgn tweetraps. Onze relatie met zijn tweede partner (niet getrouwd, wel een samenlevingsovereenkomst) is niet te best. De vraag is of wij actie moeten ondernemen om ons kindsdeel uit de eerste relatie van mijn vader, nl die met mijn moeder, op te eisen. En zo ja binnen welke termijn moeten wij dat doen?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er geen testament is gemaakt door de eerst overleden ouder, dan hebben de kinderen inderdaad een (geld)vordering op de langstlevende. Deze vordering is (onder meer) opeisbaar bij overlijden van de langstlevende en het opeisen dient dan plaats te vinden bij de erfgenaam/erfgenamen van de langstlevende.
Bij hertrouwen van de langstlevende, kunnen tevens (in dit geval bij overlijden van de langstlevende) de zogenoemde wilsrechten van toepassing zijn, op grond waarvan de kinderen goederen kunnen opeisen.

Voor de kindsdelen in de nalatenschap van de langstlevende is inderdaad het testament van de langstlevende van belang.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.