Heeft het zin om wilsrecht in te roepen


26 februari 2010

Vraag nummer: 13556  (oude nummer: 15206)

In 2002 is mijn moeder overleden. Er was geen testament. In 2004 verkoopt vader zijn huis, en koopt een appartement. Van ons kindsdeel zien we op dat moment af om hem niet in de weg te staan (broer en ik ondertekenen een notarieel dokument) In januari jl. hertrouwd vader, en in maart verkoopt hij zijn appartement om met nieuwe vrouw woning te gaan huren.
Helaas heb ik geen contact meer met mijn vader en woon nu in het buitenland.
Kan ik wilsrecht inroepen, hoe doe ik dat, en wat zijn de gevolgen hiervan?
Kan ik dus aanspraak maken op een deel van de verkoop van het appartement en zodoende alsnog mijn kindsdeel opeisen, voordat mijn vader en diens nieuwe vrouw alle overwaarde op het appartement verbrassen?
Ik weet niet of zij een testament hebben opgemaakt, ik weet wel via mijn broer dat ze onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd.]
Hoogachtend,
Mevr. Haven

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vastgesteld moet worden wie waartoe gerechtigd was bij overlijden van uw moeder. Was er namelijk geen testament, dan bepaalde het oude erfrecht (voor 1 januari 2003) dat de langstlevende samen met de kinderen de erfgenamen zijn. Een wettelijke verdeling was er toen niet, dus zonder testament waren de kinderen (meteen) mede-eigenaren geworden, zodat de langstlevende niets kan zonder de kinderen. Misschien is er vervolgens een akte van verdeling gemaakt of hebben de kinderen volmacht aan vader gegeven. Dat kan ik verder niet beoordelen.

Ik raad u aan langs een notaris te gaan voor verder advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.