Vordering kindsdeel uitbetalen na overlijden langstlevende


30 januari 2012

Vraag nummer: 27331

Mijn moeder is overleden in 1998. Wij, 5 kinderen, hebben toen een stuk ondertekend om vader (langstlevende ouder) het vruchtgebruik van ons kindsdeel te geven (er was geen testament). Zo onstond dus een vordering bij vader, die pas bij zijn overlijden opgeeist zou worden. Ik ben uit de gratie geraakt bij broers en zus. Een van mijn broers heeft de laatste jaren de financien van vader (inmiddels in verzorgingstehuis) gedaan. De afgelopen jaren is er flink geschonken van vader aan de andere 4 kinderen, maar niet aan mij en mijn zoon. In december is vader overleden. Ik ga dus de kinsdeel-vordering van de nalatenschap van moeder opeisen. Wat gebeurt er als er bijna niets meer in kas blijkt van de oorspronkelijke 200.000 gulden door deze schenkingen? Moet de vordering worden betaald uit de schenkingen (als het ware teruggedraaid)? Gaat mijn vordering dan boven die van de andere kinderen? Gaat het uitbetalen van die vorderingen voor het verdelen van de nalatenschap van vader?
Alvast heel erg bedankt voor het antwoord

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er destijds geen testament was gemaakt door uw moeder, dan bepaalde de wet dat de kinderen samen met de langstlevende de erfgenamen waren. Er is dan geen sprake van een vordering, maar van mede-eigendom. Afhankelijk van de inhoud van de volmacht kan dan mogelijk door de gevolmachtigde namens de anderen opgetreden worden.De vraag is dan natuurlijk wat allemaal kan op basis van die volmacht. De vraag is of schenkingen daar ook onder vallen.
Ik raad u van harte aan eens langs uw notaris te gaan om één en ander te bespreken, want zoals aangegeven is er in het beschreven geval geen sprake van een vordering maar van mede-eigendomsrecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.