legitieme portie


23 november 2015

Vraag nummer: 44313

Samen met 2 zussen zijn wij erfgenaam. 6 broers en zussen hebben verworpen en kunnen hun legitieme portie opeisen. Zijn wij alledrie gezamenlijk verantwoordelijk voor uitbetaling? En als een van ons niet kan betalen, is er dan sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet is de legitieme aanspraak een vordering in geld op de gezamenlijke erfgenamen. Voorts betaalt de wet dat op de legitieme portie in mindering komt de waarde van al hetgeen de legitimaris krachtens erfrecht verkrijgt of kan verkrijgen. Dat kan betekenen dat door de verwerping mogelijk vermindering is ontstaan. Gezien het complexe karakter van één en ander raad ik u van harte aan eens langs een notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.