Taak kantonrechter bij gehandicapt kind


3 december 2005

Vraag nummer: 9769  (oude nummer: 6987)

Onze zoon is zwaar gehandicapt, Daar hij nauwelijks geld kan opmaken,(nu al zijn uitkering bijna alleen opspaart),
hebben wij hem destijds in ons testament onterfd. Hij heeft nog een broer,
Nu is mijn man overleden en de notaris zei ons dat de kantonrechter dit aan zal gaan vechten, omdat hij de belangen van onze gehandicapte zoon behartigt. (hij is onder curatele gesteld)
Is dit werkelijk zo?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat zou kunnen, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik zou gewoon rustig afwachten. De Kantonrechter denkt aan het belang van uw gehandicapt kind. Het belang is doorslaggevend bij de beslissing van de rechter.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.