kindsdeel


18 augustus 2009

Vraag nummer: 12856  (oude nummer: 13584)

Er is geen testament, er is wel een verklaring van erfrecht afgegeven na het overlijden van mijn moeder ( voor 2003 ) mag vader na 3 jaar opnieuw trouwen in gemeenschap van goederen zonder zijn kinderen daar van op de hoogte te stellen dit i.v.m.
het kindsdeel ..?
Had hij dit niet eerst moeten bespreken ..??
Zijn 2e vrouw wil het kindsdeel na het overlijden van mijn vader niet geven, is dit juist ?
Wil wel naar een notaris om het uit te laten zoeken maar dat kost veel geld vandaar tevens mijn vraag of het loont om erachteraan te gaan ?

Bij voorbaat dank !!

Antwoord:

Geachte heer,

Als uw moeder voor 2003 is overleden zonder testament, dan zijn de kinderen mede-eigenaren geworden. Dan speelt dus géén opeisbaarheid maar verdeling. Een nieuw huwelijk (m.n. in gemeenschap van goederen) maakt op zich niet zoveel uit wat dat betreft maar maakt het allemaal wat complexer omdat er meer personen bij betrokken raken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.