opeisen kindsdeel bij faillissement


2 juli 2011

Vraag nummer: 25282  (oude nummer: 16850)

Kan een curator bij overlijden van één van de ouders van gefailleerde het kindsdeel opeisen, ook als dit leidt tot gedwongen verkoop eigen huis langstlevende?
Geldt dit ook voor iemand in de schulsanering zit en een bewindvoerder heeft.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten zal er (gedwongen) sprake zijn van beneficiaire aanvaarding indien het een erfgenaam betreft. Opeising lijkt mij eigenlijk niet, tenzij de langstlevende failleert/in de schuldsanering terecht komt. In die laatste gevallen kan er sprake zijn van opeising van de kindsdelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.