onterven


7 april 2012

Vraag nummer: 28046

mijn bomma is deze week gestorven , ik en mijn broer willen ons onterven van haar maar weten niet of het nog mogenlijk is. onze vader is 10jaar geleden gestorven , bomma haar zoon dus. wij zijn de kleinkinderen maar we hebben zogoed als nooit nog contact gehad met deze familie nu was mijn vraag kan ik en mijn broer nog steeds onterft worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar Nederlands recht heeft een erfgenaam het recht de nalatenschap niet te aanvaarden (lees verwerpen) indien niet reeds is aanvaard (stilzwijgend of anderszins). Verwerping moet bij de rechtbank geschieden. Pas wel op dat naar Nederlands recht plaatsvervulling van toepassing kan zijn bij verwerpen. De kinderen van degene die verwerpt kunnen op die wijze in de plaats treden van degene die verworpen heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.