onterving broer/zus


29 juni 2006

Vraag nummer: 10411  (oude nummer: 8168)

Kan een broer, die in het ouderlijk huis is blijven wonen na overlijden van moeder, zijn zuster en broer onterven van haar kindsdeel van de waarde van de woning. Dit na overlijden van de broer die het vruchtgebruik heeft van de woning. Kan dit kindsdeel bij in leven zijn van de broer opgevraagd worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ouders kunnen in hun testament kinderen onterven. Uiteraard kunnen broers en zusters elkaar ook onterven. Slechts kinderen hebben in de nalatenschap van hun ouders legitieme rechten. Broers en zussen hebben in de nalatenschap van broers en zussen geen legitieme rechten. Vruchtgebruik vervalt doorgaans bij overlijden van de vruchtgebruiker, dus dat zit doorgaans niet in de nalatenschap van de vruchtgebruiker.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn