kindsdeel opeisen,in leven ouder


4 maart 2011

Vraag nummer: 24739  (oude nummer: 16492)

Ouders gescheiden rond 1975. Wu zyn met 5kinderen. Onlangs is myn vader opgenomen in zelfstandig verpleeghuis. Ouderlijk huis zal wel verkocht worden. Kan ik myn kindsdeel tzt opeisen, en hoe wordt dat berekend?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij overlijden van uw vader zal vastgesteld moeten worden wie de erfgenamen zijn en of zij wel of niet willen aanvaarden. De erfgenamen zijn vervolgens tezamen bevoegd tot verkoop/verdeling.
Er is dus in dat geval géén sprake van opeisbaarheid van een kindsdeel (met uitzondering van de situatie dat een kind geen erfgenaam is op grond van de legitieme portie). Tijdens levens is overigens nooit sprake van opeising van een kindsdeel in de nalatenschap van betreffende persoon, omdat die nog niet is overleden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.