Enig kind en begravenis vader


6 oktober 2016

Vraag nummer: 47636

Ik ben enig kind en heb geen contact met mijn vader
Als hij komt te overlijden wil ik niet de uitvaart regelen bijwonen en ook niets met de ervenis te maken hebben
Kan ik dit ,of ben ik verplicht als enig kind de begravenis te regelen en wat als ik ditniet doe?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u bent aangewezen als erfgenaam hebt u de keuze in zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. In dat laatste geval (moet via de rechtbank) wordt u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest, schuift het erfdeel door naar uw eventuele kinderen, dus laat u alsdan heel goed voorlichten.
Indien u geen erfgenaam bent, bent u ook niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Heeft de gemeente echter de uitvaart verzorgd, dan kunnen de kosten daarvan toch op familieleden worden verhaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn