Echtenote uitgesloten van erfenis van mijn vader


21 december 2012

Vraag nummer: 33101

Mijn vader heeft in zijn testament mijn moeder als enige erfgename uitgeroepen en ten tweede zit er een clausule in die mijn vrouw nadrukkelijk uitsluit van enige deelneming in de erfenis wanneer mijn moeder komt te overlijden. Het staat er als volgt:

"Ik bepaal dat al wat uit mijn nalatenschap wordt verkregen, de opbrengsten daarvan en al wat door belegging daarvoor in de plaats komt, niet zullen vallen in enige gemeenschap van goederen die ontstaat of is ontstaan als gevolg van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap."

Mijn vraag is, betekent dit dat, zolang het huwelijk met mijn vrouw bestaat, ik nooit aanspraak zal kunnen doen op mijn deel van de erfenis, daar ik in gemeenschap van goederen getrouwd ben?

Verder blijky op het nagelaten vermogen (een woning) nog een aantal hypotheken te rusten op naam van bijde ouders. In Spanje, waar ik woon, bestaat de wettelijke regel dat alle hypotheekakten de clausule moeten bevatten dat de hypotheekschuld kwijt wordt gescholden bij het overlijden van de hypotheeknemer. De hypotheekverstrekker sluit om het overlijdensrisico af te dekken, een verzekering af op het leven van de hypotheeknemer.

Is dat in Nederland ook zo?

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is heel gewoon de beroemde anti aangetrouwden clausule die ervoor zorgt dat de erfenis niet in een gemeenschap van goederen valt van een erfgenaam (meestal het kind). Dat betekent dat indien er dan echtscheiding komt, betreffend erfdeel niet hoeft gedeeld te worden met de ex.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.