Oprenten


23 februari 2012

Vraag nummer: 27575

Wat is het voordeel van oprenten van het te vorderen kindsdeel

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er sprake is van een vordering op de langstlevende en die vordering draagt een hoge rente, dan is de vordering in beginsel dus fiscaal meer waard, waardoor in beginsel op dat moment mogelijk meer erfbelasting is verschuldigd (door de langstlevende). Vanwege die hoge rente zal de vordering bij opeisbaarheid (doorgaans overlijden van de langstlevende) meer waard zijn dan zonder rente of een lager rente, waardoor de verminderingspost voor de erfbelasting bij overlijden van de langstlevende mogelijk wat groter is en er daardoor in beginsel minder erfbelasting (op dat moment) verschuldigd is.

Kortom: de rente op een vordering is een belangrijke fiscale factor. Voor meer details verwijs ik u naar uw eigen notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn