afhandeling legitieme portie


12 mei 2014

Vraag nummer: 38354

Is executeur verplicht de status van erfenis aan erfgenaam die bij
testament onterft is te verstrekken?

Antwoord:

Geachte heer,

In de wet is duidelijk omschreven dat een legitimaris (die niet erfgenaam is) tegenover erfgenamen én de tot beheer bevoegde executeur, aanspraak kan maken op inzage en een afschrift van bescheiden die hij voor de berekening van de LP behoeft en er moeten op verzoek inlichtingen worden gegeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.