Heeft een peetkind recht op een kindsdeel (legitime portie?)


21 maart 2012

Vraag nummer: 27900

Mijn vader is onlangs overleden. Hij is gescheiden van mijn moeder, later hertrouwd maar er zijn geen kinderen uit dat huwelijk. Hij heedt een testament gemaakt, waarin staat dat in principe alles naar zijn vrouw gaat maar als we het opeisen krijgen we een kindsdeel. De berekening is dan volgens de notaris: zijn vouw krijgt 1/2, en als mijn broer, ik en een peetkind het opeisen krijgen we vordering van elk 1/6 (van de helft), als legitieme portie. Maar klopt dat wel? Een peetkind is toch geen bloedverwant? Het peetkind wordt met adres genoemd, wij hebben daar nooit van geweten maar dat doet waarschijnlijk niet ter zake. Ook is bij de afrekening geen waarde van de inboedel geteld, en, hij herroept alle voorgaande testamenten met uitzondering van eventuele codicillen. Als die er zijn zou hij dat toch geweten hebben? Hartelijke groet, Anna

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Legitimarissen zijn afstammelingen van een erflater (die door de wet als erfgenamen zijn aangewezen).
Mogelijk is in het testament een vordering ter grootte van de legitieme portie (alsof het een afstammelingen was) gelegateerd aan het pete-kind. Het lijkt mij juist dat u de notaris nog een keer vraagt om verdere informatie en uitleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn