legitieme portie direct opeisbaar, of overgangsrecht


7 december 2006

Vraag nummer: 10715  (oude nummer: 8599)

Mijn moeder is overleden in 2006. Zij had met haar partner een notarieel samenlevingscontract met een verblijvingsbeding van voor 2003 en ook een testament van voor 2003. In het testament legateert zij haar partner het vruchtgebruik van de aan de erfgenamen toekomende erfdelen. Nu wil ik liever een kleiner bedrag nu dan een groter later, dus denk ik erover te verwerpen en mijn legitieme portie op te eisen. In het testament staat niet dat de legitieme portie pas opeisbaar is na het overlijden van de partner van mijn moeder. Kan hij zich nu beroepen op het overgangsrecht om zo niet direct te hoeven betalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan geen antwoord op de vraag geven vanaf deze plek. Ik raad u aan om langs een notaris, alle documenten mee te nemen en u te laten adviseren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.