termijn opeisen legitieme portie


10 februari 2013

Vraag nummer: 33587

Mijn vader is vorig jaar augustus overleden. Hij heeft als enige erfgenamen mijn halfzus en halfbroer benoemd. Ikzelf en mijn volle zus zijn dus onterfd. Mijn halfbroer is in het testament benoemd als zaakwaarnemer. Hij moet het huis verkopen waarvan ik dus recht heb op 1/8 deel. Hij is het nu aan het verbouwen en wil het huis daarna gaan verhuren en zegt dat het een aantal jaren gaat duren voordat het verkocht is. De notaris die het testament heeft opgesteld heeft mij vorig jaar telefonisch gezegd dat ik mijn halfbroer een aangetekende brief moet sturen voor het opeisen van mijn legitieme portie. En ook dat hij wettelijk binnen een jaar na overlijden moet komen met een afrekening of rente, ook al is het huis niet verkocht. Klopt dit? Ik heb namelijk dringend geld nodig. Er is verder geen langstlevende.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet heeft een kind recht op de zogenoemde legitieme aanspraak. Dat is een vordering in geld op de erfgenemen ter grootte van de helft van het gewoneb kindsdeel. Het wordt berekend in de zogenoemde legitimaire massa. Dat is kortgezegd de nalatenschap eventueel vermeerderd met giften.

Als je dat wil moet je aanspraak op die legitieme portie maken. Je hebt dan ook recht op informatie over de samenstelling van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn