Uitbetaling deel van kindsdeel


19 maart 2013

Vraag nummer: 33984

Enkele jaren geleden is de moeder van een vriendin van me overleden. Uit de toen door de belastingdienst opgelegde aanslagen waarbij vader belasting heeft betaald over alle kindsdelen valt naar mijn mening op te maken dat er een wettelijke verdeling heeft plaatsgevonden waarbij vader het vruchtgebruik heeft gehouden.

Vader wil nu aan zijn kinderen geld uitkeren. Bij 1 kind gaat het om kwijtschelding van een (deel van een) lening terwijl de andere kinderen een bedrag uitgekeerd krijgen.

Het uit te keren bedrag is hoger dan de maximale belastingvrije schenking.

Kan dit toch probleemloos uitgekeerd worden (er is tenslotte al erfbelasting over betaald) of is het verstandig dit te doen als (rentedragende) lening waarop vader jaarlijks een bedrag dat wel binnen de belastingvrije schenking valt als schenking kwijtscheldt?

Antwoord:

Geachte heer,

In het algemeen is dat niet te beantwoorden. Betaling van betreffend kindsdeel is voldoening van een schuld aan betreffend kind. In het testament staat over het algemeen beschreven of de lansgtlevende daartoe bevoegd is. Is er sprake van opeibaarheid, dan komt het begrip schenking niet snel aan de orde. In andere gevallen van uitkering, kan het zijn dat er sprake is van schenking van de waarde van het vruchtgebruik (over betreffende vordering). Toch goed om eens met de notaris te overleggen welke mogelijkheden er zijn en welke concequenties één en ander kan hebben.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.