kindsdeel


18 maart 2012

Vraag nummer: 27856

Weduwnaar met 2 kinderen trouwt met weduwe met
1 kind, krijgen vervolgens samen 1 kind.
Man overlijdt. Wat zijn de rechten van de kinderen uit het eerste huwelijk tov rechten van kinderen uit het 2e huwelijk ?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er geen (afwijkend) testament is dan zijn de eigen kinderen van mijnheer en zijn echtgenote de erfgenamen. Via de wettelijke verdeling echter wordt de langstlevende enig eigenaar. De kindsdelen zijn dan een vordering op de langstlevende, doorgaans pas opeisbaar bij zijn/haar overlijden. De kinderen eisen dan op bij de erfgenamen van de langstlevende. Dat zijn de kinderen van de langstlevende, tenzij ook weer bij testament anders is bepaald.
Uiteraard zal mogelijk bij overlijden van de man, ook de kindsdelen in de nalatenschap van de eerder overleden moeder opeisbaar zijn.
Mogelijke spelen (ook) de zogenoemde wilsrechten. Ik raad u aan daarvoor contact op te nemen met uw notaris

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn