Recht op erfenis vader?


27 juli 2005

Vraag nummer: 9422  (oude nummer: 6278)

Geachte mevrouw/mijnheer,

Ik heb een vraag aan u. Mijn moeder is in 1988 overleden. Mijn ouders hebben destijds een testament laten opmaken, waarbij alles overging naar de langstlevende, i.c. mijn vader. De drie kinderen hebben dus niets gekregen. Mijn vader hertrouwde en is onlangs overleden. Voor zover ik weet is er tussen mijn vader en zijn tweede vrouw geen testament gemaakt. Wellicht is ivm de nieuwe wet alles overgegaan naar de langstlevende, i.c. de tweede vrouw van mijn vader. Mijn vraag is of de kinderen desondanks iets erven van datgene wat mijn moeder toekwam. Het zou zuur zijn, als ook datgene wat van mijn moeder was, geërfd wordt door de tweede vrouw van mijn vader. Als de kinderen toch iets erven, hoe moet er dan gehandeld worden?

Dank voor uw advies hierin.

Antwoord:

Geachte heer,

Het niet opeisbaar erfdeel ivm het overlijden van uw moeder zou reeds opeisbaar geweest kunnen zijn bij hertrouwen door uw vader, maar is in ieder geval opeisbaar bij overlijden van uw vader. Als er weer een nieuw langstlevende systeem is dat kunt u uw moederlijk erfdeel opeisen maar zal u (in beginsel) moeten wachten met opeisen van uw vaderlijk erfdeel tot het overlijden van zijn tweede vrouw.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.