kindsdeel uitbetalen


11 november 2010

Vraag nummer: 13989  (oude nummer: 16184)

Na overlijden van mijn moeder wil mijn vader de kindsdelen uitbetalen (aan mijn broer en mij). Er is geen testament , gewoon de wettelijke verdeling. Daarin staat dat kindsdelen niet uitbetaald hoeven worden. Maar het mag natuurlijk wel. Vader heeft een schuld aan mijn broer en mij. Kan hij nu gewoon zijn schuld inlossen door de kindsdelen uit te betalen ?
In al uw antwoorden hierover op uitvaart.nl wordt gesugereerd dat het dan mogelijk als schenking betiteld zou kunnen worden. Hoe zou dat kunnen als het al een wettelijk erfdeel is , een schuld van de langstlevende op het kind en ook nog successierecht vrij is bij uitbetaling na overlijden van de langstlevende ?
In ons geval is er verder niets bijzonders aan de orde , dus kan het gewoon overgemaakt worden door vader zonder fiscale consequentie ?

Antwoord:

Geachte heer,

Onverplicht betalen kan inderdaad betekenen dat er schenkingsrecht verschuldigd is omdat je als het ware afziet van het vruchtgebruik dat je als langstlevende hebt, omdat de vorderingen/rente zeer beperkt opeisbaar zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn