vrijwillig uitbetalen kindsdeel


14 december 2009

Vraag nummer: 13315  (oude nummer: 14600)

Onlangs is mijn echtgenoot overleden. Er is geen testament en ik ben, samen met mijn drie kinderen erfgenaam. Er is genoeg geld om het kindsdeel nu uit te betalen. Mag dat ? Zijn hier nadelige fiscale gevolgen bij voor de kinderen of mij ? Let wel, zij eisen dit niet van mij, maar ik wil zelf graag schoon schip maken.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op zich mag het wel, maar het kan inderdaad consequenties hebben in de zin van schenkingsbelasting. Voorts is de vordering van de kinderen een aftrekpost bij uw overlijden, zodat dan (waarschijnlijk) minder successiebelasting is verschuldigd. In die zin zou het weer verstandig kunnen zijn de vordering in stand te laten.

Mijn advies zou zijn langs u notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.