Rente kindsdeel bij hertrouwen


10 mei 2016

Vraag nummer: 46074

Moeder is 31 jaar geleden overleden. Vader is 26 jaar geleden hertrouwd. In het gisteren opgevraagde testament van moeder blijkt dat bij hertrouwen van vader het kindsdeel opeisbaar was.
Testament vermeldt geen rente vergoeden maar omdat ik het kindsdeel 26 jaar geleden kon opeisen wellicht wel?

Stiefmoeder werkt tegen, hoe kan ik nagaan of er een overlijdensrisicoverzekering o.i.d. uitkeert? Zijn hier registers voor? Of moeten we maar geloven wat er getoond wordt door stiefmoeder?

Dank u wel op voorhand.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is niet zo eenvoudig vast te stellen. Ik zou u dus ook aanraden met een kopie van het testament van uw moeder langs een notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.