erfenis Oma


4 mei 2014

Vraag nummer: 38242

Oma sterft december 2012, voordat erfenis verdeeld is (de erfbelasting is wel al door alle vier de dochters betaald) sterft een van de vier dochters. Wie erft nu het een vierde deel (van de overleden dochter) van de erfenis van oma. De overleden dochter is gehuwd in gemeenschap van goederen en heeft nog 3 levende kinderen. De partner van de overleden dochter wil niets uit de erfenis van Oma (zijn schoonmoeder dus) erven en wil dat het naar de drie kleinkinderen gaat. Kan dit? En moet er nog extra erfbelasting betaald worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Omdat Oma is overleden voordat de dochter overleed, is betreffend erfdeel in de nalatenschap van dochter gevallen. Wellicht dat dochter al heeft aanvaard. Betreffend erfdeel zal dan op grond van de wettelijke verdeling (tenzij een testament van dochter anders bepaalt) geheel ten goede komen aan (en ten laste van) haar echtgenoot. Heeft zij al aanvaard, dan kan er niet meer verworpen worden. Heeft dochter nog niet aanvaard, dan zou verwerping een te onderzoeken optie kunnen zijn. Daar bij dient wel naar alle gevolgen van de verwerping (indien al mogelijk) gekeken te worden. Kortom, even langs uw/een notataris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.