Onterfen door stiefmoeder?


16 maart 2012

Vraag nummer: 27848

Geachte heer Van de Griend,

Mijn vader is niet meer bij machte om beslissingen te nemen. Mijn zus neemt nu samen met mijn stiefmoeder zijn zaken waar.

Nu bestaat echter het vermoeden dat mijn stiefmoeder mijn zussen en mij wil onterven, om zo de erfenis te kunnen verdelen onder haar eigen kinderen. Heeft zij dit recht of hebben mijn zussen en ik, naast het kindsdeel, ook nog rechten wat dit betreft?

Met vriendelijke groet,
Arckoo

Antwoord:

Geachte heer,

Stiefkinderen zijn wettelijk gezien geen erfgenamen van betreffende stiefouder, dus strikt genomen speelt in die verhouding niet een kwestie van onterven. Wat de ouder (uw vader) zelf betreft is het een andere kwestie: een ouder kan een kind onterven, maar indien hij niet bij machte is beslissingen te nemen, dan zal hij neem ik aan ook niet bij machte zijn een testament te laten stellen. Verder spelen mogelijk nog de zogenoemde wilsrechten. Vraagt u dat na bij uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn