Erfrecht


7 juli 2016

Vraag nummer: 46747

Hallo
Mijn moeder is in juli 2005 overleden. Ze heeft een kleine erfenus achtergelaten.
Nu is er onenigheid ontstaan onder de 4 kinderen. De oudste zou verdelen, daarvoor moest een handtekening geplaatst worden. Als enige hardwerkende dochter heb ik alle nagekomen rekeningen betaald. Ik heb geen deel van de erfenis gehad. Heb ik daar nog recht op? Hoe pak ik dat aan?
Met vriendelijke groeten

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u schulden hebt voldaan die ten laste van alle erfgenamen kwamen, hebt u dus een vordering op de gezamenlijke erfgenamen. Als erfgenaam hebt u recht op uw deel in de tegoeden/active, maar moet daartegeover ook uw deel in de schulden/passiva voldaan. Wellicht een idee om eens langs een notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.