kindsdeel


21 januari 2011

Vraag nummer: 14066  (oude nummer: 16360)

Ik ben gescheiden van mijn man, koopwoning staat nu helemaal op zijn naam. Hij is hertrouwd op huwelijksevoorwaarden.
Stel dat hij komt te overlijden krijgen mijn twee kinderen hun kindsdeel of gaat al zijn vermogen naar zijn vrouw.
Is het mogelijk om alsnog een testament te maken waarin hij aangeeft dat zijn vermogen naar zijn kinderen gaan??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zonder een testament is de zogenoemde wettelijke verdeling van toepassing op grond waarvan de langstlevende echtgenoot enig eigenaar wordt en de kinderen beperkt opeisbare vorderingen op de langstlevende krijgen. In een testament kan (natuurlijk) anders worden bepaald, zulks met uitzondering van het (verzorgings-)vruchtgebruik tbv de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.