Wat is het nadeel van bewind op het erfdeel van een kleinkind?


24 november 2018

Vraag nummer: 56770

Geachte heer,

Gaarne U reactie op het volgende:

Testament : erfenis gaat naar onze twee volwassen zoons.
(Tweetraps langlevende)

1 zoon heeft een dochter, maar is ( nog ) niet erkend.
De moeder van zijn kind is bij ons niet welkom.

Wij willen dat als onze zoon nĂ¡ ons komt te overlijden en zijn dochter mettertijd enig erfgenaam van hem is, onze nalatenschap onder bewind gesteld word, zodat de moeder er geen zeggenschap over krijgt tijdens haar minderjarigheid.

Zoon erft nalatenschap beide ouders waar de erfbelasting reeds over is betaald.

Mocht dochter (erkend) bij zijn overlijden erfgenaam zijn van deze nalatenschap (waar dan inmiddels al erfbelasting over betaald is) valt zij dan in de eerste schijf 10/20% of valt ze dan in de tweede schijf 18/38% omdat we in ons testament indertijd de onder bewindstelling hebben gezet ?

Er word gezegd dat door de bewindstelling in ons testament de belasting dan bij erving word gezien als direct erven van de grootouders.
Als dit bewind er niet zou hebben gestaan zou ze wel van haar vader tegen 10/20% erven.

Klopt dit ?

gaarne Uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Afstammelingen kunnen aanspraak maken op een legitieme portie. In eerste instantie is dat een kind, maar het zou ook een kleinkind kunnen zijn.
Bewind op een verkrijging van een legitimaris kan mogelijk een te grote bezwaring zijn zodat aanspraak gemaakt zou kunnen worden op de legitieme portie. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is uiteraard ongewis.

Een kleinkind valt voor de erfbelasting in dezelfde groep als een kind alleen het kindstarief wordt voor een kleinkind meerderd met 80% daarvan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.