kindsdeel uitbetaling uitzondering


5 juli 2011

Vraag nummer: 25287  (oude nummer: 16859)

mijn moeder heeft uit een vorig huwelijk 2 kinderen, is later met mijn vader getrouwd en ook 2 kinderen. Haar ex man had alle contact verbroken met de voorkinderen de afgelopen 35 jaar.
Nu is zij in 2008 komen te ontvallen ( heeft overigens ook haar voorkinderen onterfd ) en plots verschijnt vorige week haar exman met de mededeling dat een van haar voorkinderen is overleden , maar dat haar andere voorkind haar kinsddeel opeist.
Zij hadden 0 contact, en het kind dat haar kindsdeel nu opeist heeft mijn moeder 10 jaar geleden , toen mijn moeder via internet het land en de verblijfplaats van haar tweedde voorkind had achterhaald het land uit laten zetten ( israel ).
Is er iets, een uitzondering een regel een wet die uitbetaling van kindsdeel na aantonen van bepaalde zaken kan verhinderen.
Dank alvast!

Antwoord:

Geachte heer,

Veel hangt af van de vraag wat er precies in het testament is bepaald ten aanzien van de onterving en dan vooral ten aanzien van de opeisbaarheid van de vordering die ontstaat als aanspraak wordt gedaan op de legitieme portie. Dinsd 2003 bestaat namelijk de mogelijk (kortgezegd) in het testament te bepalen dat de vordering vanwege de legitieme portie pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.