Erfrecht kleinkind.


11 december 2012

Vraag nummer: 32991

Mijn moeder is door haar moeder (mijn grootmoeder) onterft. Heb ik dan als kleinkind nog erfrecht?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat hangt van van de bewoordingen van het testament. Soms wordt namelijk niet alleen een eigen kind maar ook diens kinderen (dus de kleinkinderen) onterfd. Is dat niet zo, dan is mogelijk plaatsvervulling van toepassing. Hoe dan ook reden om eens langs een notaris te gaan voor informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.