kindsdeel uitbetalen


30 maart 2011

Vraag nummer: 24771  (oude nummer: 16602)

Geachte Heer/Mevrouw,

Vorig jaar is mijn man overleden. De erfbelasting is intussen betaald. Mijn man had een testament, waarin ik als langstlevende de erfenis beheer tot mijn overlijden. Ik heb 2 zoons, en over de kindsdelen van ieder 47.000 euro heb ik erfbelasting betaald. Mijn jongste zoon heeft een lening van 50.000 euro bij ons lopen, waar hij ons rente over betaalt en belastingaftrek over heeft. De rente die hij ons betaalt, krijgt hij terug als schenking.
Nu wil ik hem t.z.t. zijn kindsdeel uitbetalen in de vorm van kwijtschelden van de lening. Kan dat en hoe maak ik dat duidelijk aan de belastingdienst. Zijn broer heeft dan na mijn overlijden nog recht op dat kindsdeel, wat hij dan extra krijgt.
Graag heb ik Uw mening daarover.
Alvast dank voor de hulp.

30 maart 2011

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Over het algemeen is aflossing van de schuld geen probleem als dat goed in het testament is opgenomen (indien er een testament was). Toch kan aflossing een fiscaal element hebben, dus daarvoor raad ik u van harte aan langs uw notaris te gaan voor advies. Indien er afgelost wordt, is ook van harte aan te bevelen dit vast te leggen (kwijting!) zodat er achteraf geen onduidelijkheden ontstaan. U kunt dan ook aan uw notaris vragen of de aflossing door verrekening met een bestaande lening mogelijk is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn