Geen contact met moeder, wel erfgenaam


6 december 2016

Vraag nummer: 48531

Mijn zus en ik hebben vele jaren geen contact gehad met mijn vader. Hij is in oktober overleden. Zijn vriendin handelt alle zaken af en wij hebben geen goede verstandhouding met haar. Wij hebben geen zicht op de tegoeden/schulden. Wij willen ook niets van zijn (schuld of tegoed).

Nu blijken wij wel wettelijk erfgenaam te zijn. Zijn uitvaartverzekering heeft contact opgenomen met ons en heeft aangegeven dat er een klein geldbedrag over is na uitvaart en wil dit uitkeren aan ons. Heb dit bedrag niet geaccepteerd.

Behalve dit zijn er geen tegoeden. Huis en boedel op naam vriendin en zijn geld voor overlijden overgemaakt naar haar rekening begrepen wij. Is prima, wij willen ook niets.

Wij kunnen de erfenis verwerpen, maar dan moeten ook (de volgende in lijn) onze minderjarige kinderen, zijn 3 broers, 2 zussen, hun kinderen en minderjarige kleinkinderen het verwerpen. Dat kost veel geld bij elkaar en we willen de familie hier niet mee belasten.

Is het verstandig bij voorbaat beneficiair aanvaarden voor het geval er toch mogelijke schuldeisers boven komen drijven. Wij kunnen echter niet aan de verplichtingen voldoen die horen bij beneficiair aanvaarden omdat wij geen toegang tot zijn administratie e.d. hebben. Ik las op een site dat het beneficiaire deel dan vervalt.

En moet beneficiair aanvaarden of verwerpen binnen 3 maanden na overlijden of kunnen wij dit later als er iets naar voren komt alsnog doen?

Of moeten wij niets doen en kijken of en wat er op ons afkomt? Wij weten nl. niet of er schuld is.

Wat verstandig om te doen?

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp uw vragen en uw dilemma's, maar er zal toch een keuze gemaakt moeten worden. Als erfgenamen hebt u in verband met beraad, recht op informatie, dus die zou ik in elk geval opvragen. Daarna kunt u nog uw keuze maken indien u geen daden van aanvaarding pleegt. Ik raad u aan daarover gewoon even een gesprek aan te gaan bij uw notaris. Indien verwerpen geen optie is (maar overlegt u dat nog even met uw notaris), dan is inderdaad beneficiaire aanvaarding (via de rechtbank) van harte aan te bevelen.
Overigens is het aan te bevelen eerst via het CTR op vragen of er een testament is gemaakt zo ja bij welke notaris en dan dat testament op te vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn