kindsdeel bij overlijden moeder (samenwonend)


12 december 2011

Vraag nummer: 26941

hallo.
wij zitten met de volgende vraag:Mijn vrouw haar moeder is onlangs overleden.Zij woonde op dat moment zo'n 10 jaar ongehuwd samen met haar nieuwe partner,nadat haar vorige man is overleden.We hebben wel het vermoeden dat er een samenlevingscontract was afgesloten tussen beide.Van een testament is geen sprake.Van de partner horen/zien wij helaas zeer weinig.Nu is onze vraag: waar hebben de beide achtergebleven kinderen eventueel recht op?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er geen (afwijkend) testament is gemaakt en iemand komt in ongehuwd staat met achterlating van kinderen te overlijden, dan zijn de kinderen, ieder voor een gelijk deel, de erfgenamen volgens de wet. Het kan zijn dat er een samenlevingscontract is met het zogenoemde verblijvensbeding. Op grond daarvan 'schuift' al het gemeenschappelijk vermogen (dus niet privé/eigen vermogen) naar de langstlevende.In beginsel zou een samenlevingscontract met verblijvensbeding ook moeten staan inschreven in het CTR.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn