Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kan een kind onterfd worden?

28 juni 2017

Vraag nummer: 51131

hallo mijn vader is in 1984 dverleden mijn moeder is in 2015 overleden maar in 2007 hebben ze het testament veranderd en ik als oudste zoon hebben ze mijn onterfd mag dat zo maar

Antwoord:

Geachte heer,

In een testamenten kan een kind inderdaad onterfd worden door de ouder(s). Betreffend kind kan dan wel aanspraak maken op de legitieme portie. Dat is een vordering in geld ter grootte van de helft van het kindsdeel berekend in de legitimaire massa.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder