niet opeisbare vordering moet dat toch gezien worden als vermogen?


28 januari 2010

Vraag nummer: 13424  (oude nummer: 14910)

mijn vraag is:
ik heb een vordering op het erfdeel van mijn vader van 10.000 euro
door de nieuwe wet niet opeisbaar.
ik heb een inkomen van 800 euro per maand
eerst kwam ik in aanmerking voor gemeentelijke minimabeleid zoals langdurigheidstoeslag,nu wordt mijn vordering als vermogen gezien,en krijg ik dit niet meer.ondanks dat ik er niet bijkan en het "vermogen" niet kan gebruiken.als mijn moeder overlijdt en alles is op.heb ik wel een schade van 1150 euro ieder jaar dat ik die niet opeisbare vordering heb.wat moet ik doen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het bevreemd mij zeer dat een nauwelijks opeisbare vordering wordt gezien als eigen vermogen en er op grond daarvan sprake is van een korting. Het is maar zeer de vraag of er iets overblijft van de vordering. De langstlevende kan in principe ook alles opmaken.

Ik zou dat dus nog maar eens goed navragen én eens langs het juridisch loket/rechtswinkel/een advocaat gaan voor informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.