onkosten verhalen op niet-erfgenaam


19 oktober 2009

Vraag nummer: 13096  (oude nummer: 14122)

Als onterfd kind heb ik een beroep gedaan op mijn wettelijk kindsdeel na overlijden van mijn vader in 2001. Na overlijden van mijn moeder heb ik een beroep gedaan op de legitieme portie. Klopt het wanneer ik zeg dat ik na overlijden vader recht heb op 3/4 deel en na overlijden van mijn moeder op de helft van het wettelijk kindsdeel?
En zijn de kosten die gemaakt zijn door executeur (onderhouden tuin ouderlijk huis, benzinekosten etc), te verhalen op mij als niet-erfgenaam?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar huidig recht is de legitieme aanspraak een schuld van de nalatenschap. Op deze vordering komen bepaalde posten in mindering en sommige posten worden er juist bij opgeteld.

Naar oud recht was het heel anders. Het percentage was onder meer afhankelijk van de hoeveelheid kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.