Kindsdeel in erfenis in Belgie


21 mei 2005

Vraag nummer: 9234  (oude nummer: 5936)

Beste,
Mijn zus is vorig jaar overleden.
Zij had van mijn ouders een bouwgrond gekregen waarop ze gebouwd had met haar man, (nu ex-man). Waarde van de grond is ongeveer 4 miljoen bef.
Ook had zij nog een stuk grond van mijn ouders gekregen, dit staat op haar naam maar zij hebben het vruchtgebruik ervan.
Met haar echtscheiding hebben ze haar nog eens vijf miljoen gegeven om de leningen op haar woning af te lossen. Hiervoor hadden mijn ouders een stuk bouwgrond verkocht, en dit geld overgeschreven op haar rekening, waarmee zij de leningen dan heeft afbetaald. En toen heeft ze zelfmoord gepleegd.
Zelf heb ik van mijn ouders nog nooit iets gehad, want ze vertelden altijd dat mijn zus drie kinderen had en meer mocht krijgen aangezien ik maar 1 kind heb.
Tot daar aan toe.
Nu vraag ik me toch af als ze later allebei overleden zijn, waar ik dan recht op heb. De kinderen van mijn zus erven dit nu allemaal, en als mijn ouders overlijden delen zij nog eens mee in het overblijvende want zij nemen de plaats in van mijn overleden zus.
Dit alles staat op papier, van hetgeen ze gekregen hebben.
Waar heb ik later nog recht op en mijn zoon?
Moet er een inkorting komen op al hetgeen ze al aan haar gegeven hadden en moeten wij ons tevreden stellen met hetgeen er nog zal overblijven?
Graag had ik hier enige verduidelijking in gehad indien mogelijk.
En liefst anoniem
Met vriendelijke groeten,
Dominique

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eigenlijk kan ik alleen antwoord geven aan de hand van het Nederlands recht. Voor meer details moet u toch naar een Belgisch jurist.

Volgens het Nl. systeem hebben kinderen recht op een minimaal gegarandeerd erfdeel. In Nl is dat de helft van het gewone erfdeel. Indien kinderen daarop tekort komen, door middel van een testament of schenkingen door ouders gedurende hun leven, dan kunnen ze aanspraak maken hierop. In Nl. krijgt je dan een vordering in geld op de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn