kindsdeel uitkeren


1 juli 2005

Vraag nummer: 9340  (oude nummer: 6133)

mijn ouder hebben een testament op de langstlevende. Vader is vorig jaar overleden. mijn zuster wenst nu haar kindsdeel. moeder verblijft in een geriatrische inrichting. ik heb het beheer.
kan en mag ik haar kindsdeel uitkeren, zo niet kan ik haar dan voor dat bedrag een lening verstrekken voor dat bedrag tegen bv de rente die op de bank genoten wordt.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het testament bepaalt wanneer de delen opeisbaar zijn. Eerder uitkeren of een lening kan in beginsel wel, maar ik zou eerst de toestemming van de Kantonrechter vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn